MHP’ li Yönter: Toplu Sözleşme’de Yapılan Adaletsizliği Sordu

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Süleyman Soylu’ya toplu sözleşmede yapılan adaletsizliği sordu.

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter; Soylu’nun cevaplaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi takdim etti.

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” taraflar arasında imzalanarak 23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Kamu Görevlilerinin Geneline yönelik Toplu Sözleşme metninde yer alan “KİT’lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi” başlıklı 32. Maddede “ KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.” denilmektedir.

 “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı Cetvelde Toplu Sözleşme metninde yer alan “grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim” pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personel ile “şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman, başuzman” pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personel aynı grupta yer almalarına rağmen söz konusu grupta ilk satırda belirtilen kadrolar sözleşme metnine yazılmış olmasına rağmen devamındaki kadrolar yazılmamış, veya yazılması unutulmuştur. “

 ‘PERSONEL CEZALANDIRILMIŞTIR’

 “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan mühendisler görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman ve Teknik Şef pozisyonuna atanmaktadırlar. Yine Kimyager, Fizikçi, Tekniker unvanı ile görev yapan personel de görevde yükselme suretiyle söz konusu pozisyonlara atanmaktadırlar. Ancak Toplu Sözleşme bağıtlanırken, mühendis pozisyonunda görev yapan personelin ek ödeme oranında 12 puan artış yapılırken, sınav sonucunda başarılı olduktan sonra müdür yardımcısı Teknik Uzman ve Teknik Şef pozisyonuna atanan personel adeta cezalandırılmıştır. “

“Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar ve Veteriner Hekimlerin ek ödeme oranlarına 12 puanlık artış olumludur. Ancak Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Laborant, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarında görev yapan teknik personel ile mal ve hizmet üretiminde teknik personel ile birlikte ağır çalışma ortamında görev yapan Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan Memur, Şef Yardımcısı, Şef, Uzman Yardımcısı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Müdür, Başuzman ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelinde ek ödeme oranının artırılması gerekmektedir. “ dedi.

MHP Yönter’in önergesinde şu soruları yöneltti: 
Kamu görevlileri adına Toplu Sözleşme imzalayan Memur-Sen Genel Başkanı’nın dikkatsizliği nedeniyle mağdur edilen Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman ve Teknik Şef’ lerin mağduriyetini giderecek bir çalışmanız var mıdır?

Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Laborant, Çözümleyici, Programcı vb. pozisyonlarında görev yapan teknik personel ile mal ve hizmet üretiminde teknik personel ile birlikte ağır çalışma ortamında görev yapan Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan Memur, Şef Yardımcısı, Şef, Uzman Yardımcısı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Müdür, Başuzman ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelinde ek ödeme oranının artırılmasını düşünüyor musunuz?

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com