TARGEL Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TAR-GEL çalışanlarının mesleki ve özlük haklarının diğer personel ile eşitlenmesi için imza atıldı ve TARGEL bitti.

ALINAN KARARLAR

1) Bakanlık Makamının “Tar-gel Görev Tanım” konulu 17/05/2013 tarihli ve 91 Sayılı oluru ve “TARGEL Projesi Kapsamında Görev Yapan Personelin Görev Ve Sorumlulukları” nı Belirleyen olur ekinin yürürlükten Kaldırılması

2) 04/06/2013 tarihli ve 1145-2161 sayılı “Tar-gel genelgesi”nin Yürürlükten Kaldırılması,

3)12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer değiştirme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte” yer alan hükümlerin a b c ve d Hükümlerine göre yapılması

4) 04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden tesis edilen, 02.08.2011 tarihli Bakanlık oluru ve Personel Genel Müdürlüğünün 02/08/2011 tarih ve 20116 sayılı İşlemi ve;

12/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı kanuna istinaden tesis edilen Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün 07/10/2013 tarih ve 6420 Sayılı olur ve Eki işlemle İl ve ilçelere bağlı Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimi olarak kabul edilen köy mahalle ve beldelerde kadrolu atama işlemleri yapılan personelin; Bakanlığın taşra teşkilatı yer değiştirme ve atamalarına ilişkin yönetmelik hükmüne göre

  1. a) İl merkezine bağlı köy, Mahalle ve beldelere atamaları yapılan personelin İl gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
  2. b) İlçe merkezine bağlı köy ve Mahalle ve beldelere atamaları yapılan personelin İlçe gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
  3. c) Proje kapsamında sözleşmeli olarak 4B il/ilçe merkezine bağlı köy ve Mahalle ve beldelere atamaları yapılan personelin yukarıdaki “ a ve b” fıkralarında belirtildiği gibi İl/ilçe gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine atanmalarına

5) TAR-GEL projesinin bu kararlar bağlamında sonlandırılması ile birlikte proje kapsamında çalışan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Merkezine ataması yapılacak personel; Edinilmiş Tecrübelerinden de istifade edilmek suretiyle diğer personelle birlikte tüm çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize hizmet vermeye devam edecek olup, ilgili mevzuat kapsamında bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince verilecek görevleri yaparlar.

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com