Tayın bedeli kimlere ödenir?

Tayın bedeli adı altında verilen ödemeler hangi kamu personeline verilmektedir?

2155 sayılı Kanunda yer alan hüküm

2155 sayılı Kanun”un 1”inci maddesinde tayın bedelinin kimlere ödeneceği ve tutarı belirlenmiştir.

“- Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline,
– Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kıt’a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;
– Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kıt’a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;
– Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline;
– Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele;
– Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara;
– Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına,
– Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine,
ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.
– Tayın Bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır”

Bütçe Kanununda yer alan düzenleme

Bütçe Kanununda yer alan belirleme ise “(2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı” geçemeyeceği şeklindedir.

Tayın belinin tutarı nasıl belirlenir?

Tayın Bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanunu”nda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanmaktadır.

Buna göre tayın bedelinin tavanı 2100*0,088817 = 186,52 TL”dir. Genel olarak bu tavan rakam üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Ayrıca, 2155 sayılı Kanun”a göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik”te konu bütün detaylarıyla izah edilmiştir.

2014-2015 toplu sözleşmesinde yer alan hüküm…

2014 -2015 yılına yönelik toplu sözleşmede, 2155 sayılı Kanunda yer alan personele bazı ilaveler yapılmıştır.

Sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:

“PTT’de mobil çalışan personele yemek yardımı verilmesi
Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü posta dağıtıcılarından, merkez nüfusu 100.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir”

Dağıtıcının izinde olması rapor vb. durumlarda bu ücret kesilir mi?

Evet kesilir.

Bu ücretten hangi yasal kesintiler yapılır?

Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecek olup, başka bir kesinti yapılamaz.

Memurlar.Net - Özel

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com