Memurların Giyecek Yardımında Değişiklik Yapıldı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 23 Haziran 2016 gün ve 29751 sayılı nüshasında yayımlandı.

Karar Sayısı : 2016/8888

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 5/5/2016, 11/5/2016 tarihli ve 2766, 2906 sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(20) ve (21)” ibaresi “(20), (21), (22) ve (23)” ve “(3) numaralı sırası hariç” ibaresi “(3) ve (4) numaralı sıraları hariç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvele aşağıdaki (22) ve (23) numaralı sıralar eklenmiştir.

“22 Mübaşir Ceket 1 Adet 1 Yıl
Pantolon veya Etek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Gömlek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl
Kravat 2 Adet 2 Yıl
23 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Pantolon 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Monl 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot 1 Çift 2 Yıl
Palaska 1 Adet 3 Yıl Kurtarma Palaskası
Tişört 2 Adet 1 Yıl Pamuklu
Kazak 1 Adet 1 Yıl Yünlü
Kep ve Bere 3 Adet 2 Yıl 1 Yazlık Kep,

1 Kışlık Kep, 1 Bere

Eldiven 1 Adet 2 Yıl Yünlü
Parka 1 Adet 3 Yıl
Yağmurluk 1 Adet 2 Yıl
Tulum 2 Adet 2 Yıl
İçlik 2 Adet 2 Yıl Termal
Yelek 1 Adet 5 Yıl Acil Durum İkaz Yeleği”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümüne aşağıdaki (4) numaralı sıra eklenmiştir.

‘4 Evde Sağlık Montgomer 1 Adet 2 Yıl 1. sınıf sentetik kumaş/İç
Hizmetlerinde

Görevli

Kışlık Yelek 1 Adet 2 Yıl astarı polar

1. sınıf sentetik kumaş/İç

Personel Pantolon 2 Adet 1 Yıl astarı polar

Pamuklu (1 yazlık, 1- kışlık)

Kazak 1 Adet 1 Yıl Yün/Polyester
Tişört 2 Adet 1 Yıl Pamuklu (1 yazlık, 1 kışlık)
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)” ibaresi “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları ve mübaşirler hariç)” şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı sırasına aşağıdaki fıkra ve aynı bölüme aşağıdaki (16) numaralı sıra eklenmiştir.

“Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyecek eşyalarının nasıl değerlendirileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.”

“16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Dedektör Köpek Eğitmeni ve İdarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurlarına yılda (2) adet tulum verilir.”

MADDE 5- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com