Resmi Gazetenin 18 Temmuz 2016 gün ve 29774 (mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi (2016/16) ile kamudaki tüm izinler iptal edildi.

18 Temmuz 2016 Pazartesi Resmî Gazete Sayı: 29774 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com