Memurların “Emeklilik işlemleri” bekletilecek

673 sayılı KHK ile yapılan düzenleme gereğince, memurların emekliliğe sevk işlemleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bekletilecek.

1 Eylül 2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmî Gazetenin – 2. Mükerrer nüshasında yayımlanan 673 sayılı KHK’da, kamu personelinin emekliliğine ilişkin olarak şu hüküm yer almıştır:

“Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaemekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz”

KHK’nın atıfta bulunduğu hüküm ise şu hükmü içermektedir.

“Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder.”

 

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com