Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik

1.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9358 sayılı Yönetmelik ile 17.9.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.