Referandumla ilgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı

Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile ilgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi     2 Mart 2017 Tarih ve 29995 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başbakanlıktan:
Konu : Anayasa Değişikliği Halkoylaması

GENELGE
2017/2

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde; “Anayasa Değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup bu hüküm çerçevesinde; Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihi, Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarihli ve 74 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 olarak belirlenmiştir.

16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasının, Anayasanın 79 uncu maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; her türlü işgücü, araç ve malzeme desteği verilmesi önem taşımaktadır.

Bu itibarla, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halkoylamasının başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla; ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç-gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteği sağlanacaktır.

Bu kapsamda; başta mülki idare amirleri olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, kamu bankalarının yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM
Başbakan

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170302-5.pdf

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com