81 İl Dernekler müdürü, görevden alındı

Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı CBK ile tüm il dernekler müdürlerinin görevleri sona erdirildi.

Resmi Gazetenin 13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 Sayılı nüshasında yayımlanan 17 sayılı CBK ile tüm il dernekler müdürlerinin görevleri sona erdirildi.

İşte 17 sayılı CBK’da yer alan geçici madde:

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Demekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüne yapılmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Demekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-6.pdf

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com