Daire Başkanlığından şube müdürlüğüne atanmak için kaç ay görev yapmış olunmalı?

Bir belediyede 4 ay görev yapan bir daire başkanı, sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrosuna atanabilir mi?

Soru: Bir belediyede “daire başkanı” olarak dört aydır görev yapıyorum. Daire Başkanı olmadan önce aynı belediyede “bilgisayar işletmeni” olarak görev yapmaktaydım. Çeşitli sebeplerle daire başkanlığı görevinden ayrılmam gerekiyor. Çalıştığım belediyede bulunan şube müdürü kadrosuna atanmam mümkün müdür?

Cevap: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir.”

Geçici 3 üncü maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

“Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.”

Genel Yönetmelik, kapsam dışındaki üst görevlerden kapsam içindeki görevlere atanmada herhangi bir süre şartı getirmemektedir. Genel uygulama, kapsam dışındaki üst görevlerde çalışanların kapsam içindeki kadrolara, atanılacak görev için aranan öğrenim ve sertifika şartlarını taşıyanların sınavsız ve bulunulan kadroda belirli bir süre çalışma şartı aranmaksızın genel hükümlere göre atanabilmeleri yönündedir. Bu çerçevede, daire başkanlığında 1 gün bile çalışmış bulunanlar, şube müdürlüğü kadrosuna atanabilirler.

Ancak, tüm mahalli idarelerin ortak yönetmeliği olan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”te farklı bir durum söz konusudur. Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.” hükmü mevcuttur.

Bu hüküm, kısıtlayıcı bir düzenleme getirmektedir. “Şube müdürü” kadrosu “yönetim hizmetleri grubu”nda yer alan bir kadrodur. Dolayısıyla, Yönetmelik kapsamı dışındaki “daire başkanı” kadrosunda görev yapanların, “yönetim hizmetleri grubu”nda yer alan “şube müdürü” kadrosuna atanabilmeleri için en az altı ay daire başkanlığında görev yapmış olmaları gerekmektedir.

Daha önce şube müdürü olarak görev yapmış olmadığınız için, bu kadroyu kazanılmış hak olarak da elde edememiş bulunuyorsunuz. Bu durumda, belediyede bulunan bir şube müdürü kadrosuna atanmanız, ancak 6 ayı tamamlamanız halinde mümkündür.

Diğer taraftan, mahalli idareler dışındaki diğer kamu kurumlarındaki şube müdürü kadrolarına, bu kadrolar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika şartlarını taşımanız kaydıyla, genel hükümlere göre atanmanız mümkündür.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com