Memur zammında büyük kaos! Masaya kim oturacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşmelere sayılı günler kala, masaya kim oturacak tartışması çıktı. 703 Sayılı KHK ile bir yıl içinde tasfiye edilmesi öngörülen Devlet Personel Başkanlığı, 9 Temmuz 2019 tarihi itabiriyle tasfiye edilmiş olacak. Ağustos ayı başında başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini bu durumda kim yürütecek?

Yaklaşık 3 milyon memurun ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde geri sayım başladı.

Ancak, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ‘masaya kim oturacak‘ tartışması çıktı.

Mevzuata göre, toplu sözleşme usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 5. maddesinde kamu adına toplu sözleşmelere kimin katılacağı şöyle yer aldı:

Toplu sözleşme görüşmelerine katılım

(2) Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler kurumlarca tespit edilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinde ihtiyaç duyulması halinde Kamu İşveren Heyeti Başkanınca uygun görülen Bakanlık ve kurumlarca belirlenecek temsilciler de Kamu İşveren Heyetine dahil edilebilir.

(4) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların toplam üye sayıları esas alınmak kaydıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşur.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki Heyet temsilcileri sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarınca belirlenir. Sendika ve konfederasyonlar, asıl üyenin herhangi bir sebeple toplu sözleşme görüşmelerine katılamaması halinde münhasıran o üyenin yerine toplantıya iştirak etmek üzere her bir asıl üye için aynı usul ile bir yedek üye belirler.

(7) Toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu İşveren Heyetine dahil kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkan ve üyeleri ile yedek üyeler görüşmelerin başlamasından en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirime ilgililerin elektronik iletişim adresleri de eklenir. Üçüncü fıkra uyarınca toplu sözleşme görüşmelerine katılması öngörülen temsilcilerde bu süre aranmaz.

İlgili maddede de görüldüğü gibi, memurların zam işlemleri büyük ölçüde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

DPB TASFİYE EDİLDİ

Ancak Devlet Personel Başkanlığı, 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 703 Sayılı KHK ile tasfiye edildi.

KHK’da yer alan geçici madde ile başkanlığının tasfiyesinin bir yıl içinde tamamlanması öngörüldü.

Buna göre, tasfiye için tanınan süre 9 Temmuz tarihinde doluyor. Ve bu tarihe kadar başkanlığının tasfiye edilmiş olması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Memur ve memur zamlarının belirlenmesine ilişkin toplu sözleşmeler ise Ağustos ayının başında start alıyor. Bu durumda, Devlet Personel Başkanlığı yeni bir düzenleme yapılmazsa toplu sözleşmelere katılamayacak.

Toplu sözleşmelerin ne zaman başlayatılacağına ilişkin madde ise şöyle:

MADDE 5 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti, son rakamı tek olan yıllarda ağustos ayının ilk iş günü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen yer ve saatte toplanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır.

(2) Toplantı yeri ve başlangıç saati, görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önce Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti üyelerine Devlet Personel Başkanlığınca yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında, genel ve hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların görüşülmesine ilişkin gündem ve çalışma usulü Devlet Personel Başkanlığına verilen teklifler esas alınarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanınca belirlenir.

(4) Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri ile her bir hizmet kolunu ilgilendiren toplu sözleşme tekliflerinin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülür. Belirlenen gündeme göre, kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi Başkan ve üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde ise o hizmet kolu itibarıyla en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi müzakereleri yürütmeye yetkilidir ve her bir temsilci sadece kendi teklifiyle ilgili görüş belirtebilir.

(5) Toplu sözleşme görüşmelerine, hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde ara verilir.

(6) Toplu sözleşme görüşmeleri, görüşmeler sonunda tek metin imzalanacağı ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabileceği hususu ile Kurula karar almak için tanınan azami süre de göz önünde bulundurularak uygun zamanda sonuçlandırılır.

(7) Toplu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti Başkanının sorumluluğunda yürütülür. Görüşmelerin yürütülmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek usul tartışmalarını gidermeye Kamu İşveren Heyeti Başkanı yetkilidir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com