SGK’dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!

Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta itibariyle daha önce borçlanma yapan bazı kamu personeline bir bildirim göndererek, borçlanmaya dair evraklarını kuruma iletmesini istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta itibariyle borçlanmaya dair çok ilginç bir yazıyı iştirakçilere gönderdi.

Kurum aralarında, 17 yıl önce borçlanma yapanların da olduğu çok sayıda kamu personeline hem cep telefonu üzerindne hem de edevlet üzerinden mesaj göndererek, borçlanmaya dair ödeme yapıldığını gösteren evrakların SGK’ya ulaştırılmasını istedi.

İşte SGK’nın resmi olarak da yaptığı açıklama;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü

25/04/2019

4/1-c SİGORTALILARININ BORÇLANMA

TAHSİLATINA İLİŞKİN DUYURU

4/1-c sigortalılarına Kurumumuzca borçlanma tahsilatlarına ilişkin e-devlet üzerinden mail veya SMS yoluyla gönderilen mesajlara yönelik başvurular nedeniyle aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c sigortalılarının talepleri üzerine yapılan borçlanma işlemlerine ait tahakkuk tabloları çalıştıkları kurumlarına gönderilmekte, kurumlarınca tahakkuk tabloları sigortalılara tebliğ edilmektedir.

Sigortalılar kendilerine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde borçlanmadan bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçebilmektedirler. Vazgeçme dilekçelerini kurumlarına veya Kurumumuza vermeleri halinde borçlanma tahakkukları iptal edilmekte, aksi takdirde borçlanma işlemi kesinlik kazanmaktadır.

Takip eden süreçte kurumlarca borcun tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren borç tutarı 5434 sayılı Kanunun mülga ek 8 inci maddesi uyarınca ilgililerin aylıklarından emekli keseneği oranında emekli keseneğinden ayrı olarak borç bitene kadar kesilmekte, Emekli Kesenekleri Şahıs İcmal Bordroları (Aylık Prim Hizmet Belgesi) ile veya defaten ödeme yapanların ödemeye ilişkin banka dekontları yazı ekinde Kurumumuza gönderilmektedir.

Ancak, yapılan incelemeler sonucunda hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan ve halen aktif 4/1-c sigortalısı olarak görev yapanlardan, borçlanma tahakkukları Kurumlarına gönderilmiş olmasına rağmen tahsilat tutarları SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilenlerin hizmet bildirimlerinin zamanında yapılabilmesi, emekli aylığı bağlama süresinin kısaltılması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla 24/04/2019 tarihi itibariyle e devlet veri tabanında mail adresi bulunanlara ”Mülga Emekli Sandığı Kanununa tabi borçlanma işleminizi önceki yıllarda yaptığınız tespit edilmiştir. Ancak borç tutarlarının yatırılıp yatırılmadığı, yatırıldı ise ödeme dekontunun Kurumumuza gönderilip gönderilmediği tespit edilememiştir. Bu nedenle, borçlanma tutarları yatırılmış ise çalıştığınız kurum ile irtibata geçerek yatırılan borçlanma tutarlarına ait belgelerin gönderilmesini sağlayınız.” şeklinde mail, mail adresi olmayanlara ise SMS üzerinden “5434 Sayılı kanuna tabi borçlanmanızın ödendiği tespit edilememiştir. Çalıştığınız kuruma başvurarak ödeme belgesinin gönderilmesini sağlayınız” şeklinde mesaj gönderilmiştir.

Buna göre, tarafına mesaj gönderilen 4/1-c sigortalılarımızın;

a) Görev yaptıkları Kurumların personel birimlerine müracaat etmeleri,

b) Kurumlarınca da borçlanma tutarlarının tahsilatına ilişkin belgelerin Kurumumuza gönderilmesi,

gerekmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere duyurulur.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com