Belediyelere ve İl Özel İdarelerine memur alımında, beş katı düzenlemesi getirildi

İl Özel idareleri ve belediyelerin memur alım yönetimini belirleyen usuller yürürlüğe konuldu.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik ile İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına nasıl memur alınacağı düzenlendi.

Buna göre, mahalli idareler, KPSS merkezi yerleştirmesiyle memur alabileceği gibi, açılan kadro sayısının beş katı en yüksek KPSS puanına sahip adaylara yazı ve/veya sözlü sınav uygulayarak memur alabilecek.

Mahalli idarelerin ilanları, Resmi Gazetede, belediyenin internet sitesinde ve Cumhurbaşkanlığının belirleyeceği kamu kurumunun internet sitesinde yayımlanacaktır. (Yayımlanan ilanlar, Memurlar.net’in ilan.memurlar.net servisinde de aynen yayımlanacaktır.)

Sınava dair usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecektir.

Mahalli idareler, başvuran adayların KPSS puanlarını ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol edecektir. Sınav belgesinde tahribat yapanlar hem ÖSYM’ye hem de Savcılığa bildirilecektir.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com