16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfa Etiketler Genelge

Genelge

Maaş katsayılarına dair 2019 yılı BUMKO Genelgesi yayımlandı

2019 yılı maaş katsayılarına dair Mali ve Sosyal Hakları belirleyen BUMKO Genelgesi yayımlandı. İŞTE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Sayı : 27998389-010.06.02---- 08/01/2019 Konu...

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge...

Maliye Bakanlığı, 2017 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı   : 27998389-010.06.02-66        ...

Kamuda tüm izinler iptal edildi

Resmi Gazetenin 18 Temmuz 2016 gün ve 29774 (mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi (2016/16) ile kamudaki tüm izinler iptal edildi. 18 Temmuz 2016 Pazartesi Resmî Gazete Sayı:...

2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında ile İlgili 2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. Başbakanlıktan: Konu : Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve...

Kamu Çalışanları Hakkında 2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında ile İlgili 2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetenin bugün ki nüshasında yayımlandı. Başbakanlık genelgesinde,...

2012-17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8628                                  ...

1999/44 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık'tan GENELGE 1999/44 İLGİ: 20.11.1997 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-26654(1997/70) sayılı genelge. Demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın en önemli göstergelerinden birini örgütlenme özgürlüğü oluşturmaktadır. Temel insan haklarından biri olan...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com