Yıllık İzin Kullanan Her Memura Yol İzni Verilir Mi?

Yıllık izinlerini kullanan Devlet memurlarına, izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için, zorunlu hallerde toplam 4 güne kadar ilave izin (yol izni) verilmesi mümkündür.

Devlet Memurları Kanunu, yıllık izin kullanacak memurlara yol izni verilebileceğini hükme bağlarken, bu iznin verilmesini gerektirecek halleri açıkça düzenlemediğinden, yol izni konusunda kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalara rastlanabilmektedir.

Yol izni konusundaki mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurlara 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlara ise 30 gün süre ile yıllık izin verileceğine hükmetmiştir.

Kanunda ayrıca, yıllık izin hakkını kullanacak olan memurların yıllık izin sürelerine,  izne gidiş ve dönüşleri için zorunlu hallerde en çok ikişer gün izin eklenebileceği hükmü de yer almıştır.

Öte yandan, “İzinler” konulu 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin kullanacaklara verilecek ilave iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılmasının doğru olacağı belirtilmiştir.

Yol izninin verileceği haller

Devlet Memurları Kanunu ve İzinler konulu Tebliğ hükümlerine göre konuyu değerlendirdiğimizde;

-Devlet memurlarına, yıllık izinlerini geçirecekleri yere 2 gün gidiş ve 2 gün dönüş için olmak üzere toplam en çok 4 gün süreyle ilave izin verilebileceğini,

-Memuriyet mahallinde yıllık izinlerini geçirecek olanların yıllık izinlerine söz konusu 4 günlük sürenin ilave edilemeyeceğini,

-Yıllık izin hakkının parça parça kullanıldığı hallerde, memuriyet mahalli dışında kullanılan izinlerden sadece birine söz konusu 4 günlük (en çok) iznin ilave edilebileceğini,

-Bu iznin verilebilmesi için, yıllık izin kullanacak olan memurun ilave izin talebinin olması ve bu talebe ilişkin mazeretinin de belirtilmiş olması gerekeceğini,

-En çok 4 gün süre ile verilebilecek olan ilave iznin tamamının, yıllık iznin başlangıcı öncesinde veya yıllık iznin bitiminde kullandırılamayacağını,

-İlave iznin, sadece gidiş için (en çok 2 gün) ya da sadece dönüş için (en çok 2 gün) de verilebileceğini,

-Toplam 4 günlük ilave izin süresinin, bu konuda verilebilecek en çok süre olduğunu, bu nedenle birkaç saatte gidilmesi veya dönülmesi mümkün olan yerlere gidiş ve dönüş için  2’şer gün ilave izin verilemeyeceğini

sonucuna ulaşmaktayız.

Öte yandan, yıllık izinlerini memuriyet mahalli dışında geçirecek olan memurlara, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için ikişer gün olmak üzere toplam dört gün ilave izin verilmesinde, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve memurlara ve kurumlara göre değişen uygulamalara son verilmesi amacıyla, bir düzenleme yapılarak bu iznin hangi hallerde verileceği ve nasıl kullandırılacağı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com