Maliye’den arazi tazminatı verilecek mahaller açıklaması

Maliye Bakanlığı, teknik hizmetler sınıfı personelinden yazıda belirtilen yerlerde çalışanlara ek özel hizmeti verilebileceğini açıkladı.

Yan ödeme kararnamesinde, ek Özel Hizmet Tazminatına ilişkin olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca Özel Hizmet Tazminatı ödenir.
Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ………….. : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ……….: 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara …………….: 1,2
Bu ek Özel Hizmet Tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.
Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ………..: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………..: 24
oranlarını aşamaz.”

Yukarıdaki hükme göre, açık arazi şartlarında çalışan teknik personele ek özel hizmet tazminatı verilmektedir.

Bilim ve Sanayi Bakanlığı, aşağıdaki mahallerin açık arazi kapsamına girip girmediğini sormuş, Maliye Bakanlığı da bu yerlerde fiilen çalışan teknik personel ek Özel Hizmet Tazminatı verilebileceğini açıklamıştır.

İşte Bilim Bakanlığının sorusu özelinde ek Özel Hizmet Tazminatı verilebilecek mahaller

“-Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, doğal afetler sonrası yeni yerleşim yerleri ile gayrisıhhi müesseselerin kurulacağı arazilerin yer seçimine yönelik olarak yapılan keşifler ile seçilen arazi üzerinde yürütülen alt yapı inşaatlarının her safhasının denetimi.
-Açık alanlarda kurulu av tüfekleri atış sahasında yürütülen namlu testleri,
-Açık pazar yerlerindeki ölçü ve ayar aletlerinin kontrollük,
-Ticari taksilerin taksimetre kontrollük,”

Memurlar.Net - Özel

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com