AFAD’da 3 Yıl Yer Değiştirmeyi Yasaklayan Hükmü Danıştay İptal Etti

Türk İmar-Sen tarafından yapılan açıklama da;

Afet  ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde yer alan bir çok haksızlık sendikamız tarafından iptal edilmesi amacıyla Danıştay’da dava açılmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 16. Dairesi Başkanlığı söz konusu yönetmelikte yer alan  “ Merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki kadrolara ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile atanan personel üç yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz.” hükmünü iptal etti.

Danıştay verdiği kararda görevde yükselme  ve unvan değişikliği usul ve esaslarının belirlendiği bir yönetmelikte atama ve nakillerle ilgili bir yeni bir kural konmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Danıştay ayrıca söz konusu düzenlemenin Devlet memurlarının atama ve Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğide aykırı olduğuna dikkat çekerek iptaline karar verdi.

Danıştay ayrıca söz konusu yönetmelikte yer alan Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta veya il afet ve acil durum müdürlüklerinde belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.” düzenlemesi ile  de iptaline karar verdi.

MAHKEME KARARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com