Memurların Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

2016/8542 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 09 Mart 2016 tarihli nüshasında yayınlandı.

Karar Sayısı : 2016/8542
Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaşkanlığO’mn 14/1/2016 tarihli ve 170, 206 sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinde yer alan “(19) ve (20)” ibaresi “(19), (20) ve (21)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırasında yer alan “Orman Muhafaza Memuru,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Cetvele aşağıdaki (21) numaralı sıra eklenmiştir.

“21 Orman Muhafaza Memuru Pantolon veya Etek 2 Adet 1 Yıl Kumaştan 1 yazlık, 1 kışlık
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 yazlık, 2 kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot 1 Çift 2 Yıl
Mont 1 Adet 1 Yıl
Eldiven 1 Adet 5 Yıl
Kravat 1 Adet 1 Yıl
Parka 1 Adet 3 Yıl
Kep ve Bere 3 Adet 2 Yıl 1 yazlık kep, 1 kışlık kep, 1 bere
Tişört 2 Adet 1 Yıl
Bel Kemeri 1 Adet 2 Yıl
Teçhizat Takımı 1 Adet 5 Yıl Teçhizat Kemeri-Sila Kılıfı-El Feneri”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (ilk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Şoför) Parka 1 Adet 2 Yıl Polyester
Yelek 2 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan karışımı (1 yazlık, 1 kışlık)
Pantolon 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk, elastan karışımı (1 yazlık, 1 kışlık)
Tişört 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk karışımı (1 yazlık, 1 kışlık)
Örgü Başlık 1 Adet 2 Yıl Yün, akrilik karışımı
Kep 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan karışımı
Bot 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç)” ibaresi “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“15- Orman muhafaza memurlarına yapacakları görevler gereği iki yılda bir, iki adet (yazlık, kışlık) pantolon, iki yılda bir, bir adet kazak ve yelek verilebilir. Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarına ise bu giyim eşyaları ile (I) sayılı Cetvelin (21) numaralı sırasında sayılan giyim eşyalarının dışında giymeleri zorunlu olan giyim eşyaları ayrıca verilir.

Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının zorunlu olarak giyecekleri giyim eşyaları ile bunlara bu giyim eşyaları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik kapsamında verilecek giyim eşyalarından hangilerinin verileceğini belirlemeye Orman ve Su işleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 5- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20160309-18 giyecek yardımı yön

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com