Yozgat Belediyesinde yetkili sendika Bem Bir-Sen ile Vakıfbank arasında 01.01.2013 tarihinde üç yıllığına Maaş Protokol sözleşmesi imzalanmış, Protokolün; 21. maddesinde

21.madde

denilmek sureti ile davacı ve onunla aynı durumda olan kamu görevlileri promosyon hakkından mahrum bırakılmıştır.

Davacı 18.02.2008 tarihinde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet Sendikası yönetim kurulu üyeliğine seçilerek 6 sene profesyonel sendikacı olarak görev yapmıştır. 8-9 Şubat 2014 tarihinde görev süresinin bitmesi ile birlikte Yozgat Belediyesindeki görevine başlamıştır. 2013 yılında imzalanan Maaş Protokol Sözleşmesine istinaden Yozgat Belediyesinde bulunan kamu görevlileri ve işçi pozisyonunda görev yapan her bir personele yaklaşık olarak 1850,00 şer TL ödeme yapılmıştır.

Müvekkil bu sözleşmenin bitmesine halen 23 ay bulunmaktadır. Bu süre içerisinde bankanızdan maaş alacağım, kalan sürenin hesap edilerek tarafına da ödeme yapılmasını talep etmiş, ancak ilgili banka sözleşmenin 21.maddesine atıfta bulunarak böyle bir ödemenin söz konusu olmadığını beyan etmiştir.

Davacının yapmış olduğu girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Türkiye Kamu-Sen Avukatı Çelebi Tetik tarafından açılan davada Yozgat 2.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici mahkemesi Sıfatıyla) 22.02.2016 tarihinde verdiği Esas-Karar No: 2015/961 Esas- 2016/208 sayılı kararı ile 1190,00 TL nin davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine, peşin alınması gereken 53,58 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, başvurma harcı, tebligat, bilirkişi ücreti vs. ücreti olarak yapılan toplam 258,40 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 900,00 TL vekalet ücretinin davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine karar vermiştir.

Hak mücadelesi verdiğini savunan bir sendikanın ve sendikacının kamu görevlilerinin hak ve menfaati konusunda duyarsız davranması, kamu görevlisinin değil de bankanın elemanıymış gibi davrandığı hissini uyandırmaktadır. Sendikaların bu konuda üyelerinin yanında olması, hak ve menfaatlerini koruması sendika ve sendikacılığa olan güveni artıracaktır kanaatindeyiz.

Maaş ödeme Protokolü

Mahkeme Kararı

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com