Görevlendirilen memur ne kadar konaklama bedeli alır?

Maliye Bakanlığı, geçici görevlendirilen memura ne kadar konaklama bedeli verileceğini Harcırah Kanunu 40 nolu Genel Tebliğinde açıkladı.

Maliye Bakanlığı, 40 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde, geçici görevlendirilen memura gün başına verilecek konaklama bedelini açıkladı.

Maliye Bakanlığının çıkardığı tebliğde, 2016 yılı Bütçe Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf yapıldı.

Buna göre,

a- ilk 10 gün için, gündeliğin yüzde 50 artırımlı miktarı,

b- sonraki 80 gün için, gündeliğin yüzde 50’si miktarı,

c- sonraki 90 gün için müstehak olunan gündeliğin yüzde 40 miktarında, (Sonraki 90 günde müstehak olunan gündelik, 6245’in 42. maddesine göre 2/3 oranındadır)

konaklama bedeli verilecektir.

Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

-Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL,

52,86 x 10 = 528,60 TL

-Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL,

17,62 x 80 = 1.409,60 TL

-Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL,

9,39 x 90 = 845,10 TL

olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.

Tebliği görmek için tıklayınız.

Her ilde veya ilçede resmi sosyal tesis bulunmadığı düşünüldüğünde, özellikle 10 günden sonraki konaklamalar için 17 lira, ikinci 90 gün içindeki konaklamalarda ise 9 lira konaklama bedeli öngörmek hak ve adalete uygun değildir.
Denetim elemanları söz konusu olduğunda, gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarını bir süre kaydı düşmeden ödenmesi gerektiğini takdir eden Maliye Bakanlığının, zaten düşük gelir grubunda yer alan memurlar için 17 veya 9 liralık konaklama bedeli takdir etmesi kabul edilebilir değildir.

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com