Maliye’den, 2016 harcırahları için resmi yazı

Aşağıdaki yazının orijinal hali için tıklayınız.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 77112040-125.99-[528-1122]-
Konu : H Cetveli

BAKANLIĞINA
MÜSTEŞARLIĞINA
BAŞKANLIĞINA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
VALİLİĞİNE
REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündelik ve tazminat tutarlarının 1/1/2016-31/3/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanması hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, anılan dönemde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin;

1- “Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” bölümünün,

a) A kısmındaki 56,50 Türk Lirası 60,34 Türk Lirası olarak ve 51,50 Türk Lirası 55,00 Türk Lirası olarak,

b) B kısmındaki 43,00 Türk Lirası 45,92 Türk Lirası olarak, 40,00 Türk Lirası 42,72 Türk Lirası olarak, 37,50 Türk Lirası 40,05 Türk Lirası olarak, 33,00 Türk Lirası 35,24 Türk Lirası olarak ve 32,00 Türk Lirası 34,18 Türk Lirası olarak,

2- “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)” bölümündeki 13,00 Türk Lirası 13,88 Türk Lirası olarak ve 12,50 Türk Lirası 13,35 Türk Lirası olarak,

uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com