Ağustos ayında işsizlik yüzde 11.3’e çıktı

Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi arttı ve 3 milyon 493 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı.

Temmuzda işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti.

Ağustosta tarım dışı işsizlik 1,3 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 19,9 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1,2 puanlık artışla yüzde 11,5 oldu.

TÜİK’in verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

              2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak      13,6   11,1   9,3     9,7    10,3   11,3   11,1
Şubat     13,5   10,7   9,6     9,7    10,2   11,2   10,9
Mart       12,8   10,1   9,1     9,4      9,7   10,6   10,1
Nisan     11,3     9,3   8,2     8,7      9        9,6     9,3

Mayıs     10,3     8,9   7,6     8,2      8,8     9,3     9,4
Haziran    9,9    8,7    7,3     8,1      9,1     9,6   10,2
Temmuz   9,9    8,6    7,6     8,6     9,8      9,8   10,7
Ağustos  10,6    8,5    8        9      10,1    10,1   11,3
Eylül        10,6    8,2   8,3     9,2    10,5   10,3
Ekim        10,5    8,4   8,3     9,1    10,4   10,5
Kasım      10,2    8,4   8,6     9,3    10,7   10,5
Aralık       10,6    9      9,3     9,6    10,9   10,8
Yıllık        11,1    9,1   8,4    9        9,9   10,3

İstihdam edilenler

İstihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi arttı ve 27 milyon 473 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 257 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21’i tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan azaldı. Buna karşılık hizmet sektörünün payı 1,6 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yükseldi

İşgücü, ağustosta 2015’in aynı dönemine göre 759 bin kişi artarak 30 milyon 967 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 52,6 oldu.

Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Bu yıl ağustosta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 34,6 oldu.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2016 yılı üçüncü döneminde toplam kamu istihdamı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 3 milyon 569 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, önceki döneme göre 34 bin kişi artışla 27 milyon 81 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 3 milyon 475 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 51,9 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 57 bin kişi, hizmet sektöründe 15 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, sanayi sektöründe 30 bin kişi azaldı.

Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 353 bin

İstihdam edilen 27 milyon 473 bin kişinin 18 milyon 353 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,8’e karşılık geldi.

İstihdam edilenlerin 4 milyon 441 binini (yüzde 16,2) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 409 binini (yüzde 12,4) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 271 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin kişi) 58.835 29.088 29.747
İşgücü (bin kişi) 30.967 21.110 9.857
İstihdam (bin kişi) 27.473 19.108 8.366
Tarım (bin kişi) 5.760 3.091 2.669
Tarım dışı (bin kişi) 21.713 16.016 5.697
İşsiz (bin kişi) 3.493 2.002 1.491
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.868 7.978 19.890
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,6 72,6 33,1
İstihdam oranı (yüzde) 46,7 65,7 28,1
İşsizlik oranı (yüzde) 11,3 9,5 15,1
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,7 10,9 20,7
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57,7 78,3 37
İstihdam (yüzde) 51,1 70,8 31,3
İşsizlik oranı (yüzde) 11,5 9,7 15,4
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,7 10,9 20,8
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 19,9 17 25,1
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 27,2 17,9 36,7

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com