AYM: OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenler, mali haklarını geriye doğru alır

Anayasa Mahkemesi, OHAL komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin, mali haklarını geriye doğru alabileceklerine karar verdi.

OHAL Komisyonunun yapısı, görevleri ve kararlarının niteliği 685 sayılı KHK’da düzenlenmiştir. Bu KHK’nın 10. maddesinde, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin mali haklarını geriye doğru alabileceklerine bir hükme yer verilmemiştir.

Ancak, Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan bir bireysel başvuru kararında, KHK’da alamayacaklarına dair hüküm olmadığı gerekçesiyle, mali haklarının geriye doğru verileceğini kararlaştırmıştır.

İŞTE KARARIN İLGİLİ BÖLÜMÜ

46. Bu şekilde göreve iade edilen kişilere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada da daha önce göreve iade edilenler yönünden iadenin yöntemine ve sonuçlarına dair KHK’lar ile hükümler ihdas edilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca kamu görevine iade edilen kişiler bakımından görevden çıkarmaya ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak bu kapsamda göreve başlayanlara geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmektedir.

47. Sonuç olarak söz konusu başvuru yolunun kamu görevine dönüşe imkan tanıması, buna ilişkin kararların icra yöntemini belirlemesi, anılan kararların icrasının hızlı şekilde gerçekleşmesine ilişkin hükümler içermesi ve göreve iade halinde mali kayıpların telafi edilebilmesine imkan tanıması nedenleriyle potansiyel olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com