Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı

Çalışma Bakanlığının yaptığı açıklamanın aksine, belediyelerdeki taşeron personel için başvuru süreci başladı.

Çalışma Bakanlığı, taşeron personelin kadroya geçişine ilişkin olarak 26 Aralık itibariyle şu açıklamayı yapmıştır.  Tıklayınız.

“1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.”

Çalışma Bakanlığı, mahalli idarelerdeki taşeron personel için sürecin 2 Ocak’ta başlayacağını söylemektedir.

Oysaki 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 375 sayılı KHK’ya geçici 23 ve 24 olmak üzere iki madde eklenmiştir.

Geçici 23. madde merkezi yönetim kapsamındaki kurumlarda çalışan taşeron personeli, geçici 24. madde ise mahalli idarelerdeki taşeron personeline yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Diğer taraftan, 696 sayılı KHK’nın yürürlük başlıklı 136. maddesi şu şekildedir:

“Madde 136- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 17 nci, 18 inci, 83 üncü, 84 üncü, 106 ncı, 112 nci ve 113 üncü maddeleri, 73 üncü maddesiyle 4634 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin son fıkrası, 126 ncı maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 20 nci ve ek 21 inci maddeler ile 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.”

696 sayılı KHK’nın yürürlük maddesinde de görüleceği üzere sadece merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindeki taşeron personeline yönelik düzenlemeler 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek, belediyelerdeki taşeron personeline yönelik düzenlemeler içeren geçici 24’ü de kapsayan diğer maddeler ise KHK’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Zaten Başbakanlık Mevzuat da aynı yönde düzenleme yapmıştır.

Dolaysıyla Çalışma Bakanlığının yaptığı açıklama doğru değildir. Memurlar.net olarak yaptığımız değerlendirmeye göre, Mahalli idarelerde çalışan taşeron personel için 10 günlük başvuru süreci 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle başlamıştır.

İşte Başbakanlık mevzuat.gov.tr’de yer alan açıklama

Memurlar.Net - Özel

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com