Bazı mülki idare amirleri, müfettiş kadrosuna atandı

?????????????????????????????????????????????????????????

Resmi Gazetenin 13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 Sayılı nüshasında yayımlanan 17 sayılı CBK’ya göre, 2 derecede bulunan mülki idare amirleri mülkiye müfettişliğine atandı.

Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı CBK’ya göre, 2 derecede bulunan kadroya mülki idare hizmetleri sınıfından atanmış olanlar mülkiye müfettişliğine atandı.

13 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı CBK’da ilgili hüküm şu şekildedir:

“MADDE 3-10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “rektörler bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanı, diğerleri bakımından” ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “en az üç yıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.”

c) 6 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanlar, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında durumlarına uygun mülkiye başmüfettişliği veya mülkiye müfettişliği kadrosuna atanırlar. Bu kadrolar atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.”

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com