Danıştay, “Dayanışma Aidatını” iptal etti

Danıştay 12. dairesi, 5. dönem toplu sözleşmede yer alan Dayanışma Aidatıyla ilgili hükmü iptal etti.

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Sendikası adına Av.Nihat Kılıç’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı davada, 5. dönem Kamu Görevlileri Hake Kurulu kararında yer alan, dayanışma aidatıyla ilgili düzenlemeyi Esas No (2019/4940) sayılı kararıyla iptal etti.

Hatırlanacağı üzere bazı sendikaların yaptıkları Sosyal Denge Sözleşme-lerine koydukları bazı maddeler ile, sendika aidatının beş katına kadar Dayanışma Aidatı aldıkları, emeklisi gelen personeli emekliliğe zorlamak adına Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinden faydalandırmadıkları zaman zaman basın yayın organlarına hatta mahkemelere sirayet etmekteydi. Ümid ederiz ki bu Danıştay kararı belediyeler tarafından uygulanır da Hukuk Devleti olduğumuz tescillenir.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com